Znalosti, diagnostické techniky a zariadenia používané pri zložitých defektoch

Znalosti, diagnostické techniky a zariadenia používané pri zložitých defektoch
Znalosti, diagnostické techniky a zariadenia používané pri zložitých defektoch
Anonim

Podrobne vysvetlíme každý z krokov, ktoré opravár podnikol, aby sa podelil o svoje diagnostické techniky, používané nástroje a vybavenie, ako aj o interpretáciu zhromaždených údajov, aby sme pomohli kolegom v sektore, ak narazíte na podobný problém vo vašej dielni. Preto vás, čitateľov Jornal Oficina Brasil, pozývame, aby ste sa s nami vydali na túto cestu, ktorá nás stále viac povzbudzuje k štúdiu a profesionálnemu rozvoju.

Prípad, ktorý bude prezentovaný, láskavo poskytol opravár a priateľ automobilového technika Natan Webber, majiteľ spoločnosti FullProg Electronics Automotiva so sídlom v meste Torres v štáte Rio Grande do Sul.

Majiteľ vozidla Citroen C4 Pallas vybaveného motorom 2.0 16V, rok 2010, obrázok 1, prišiel do dielne a hlásil, že pri každom stlačení brzdového pedálu sa rozsvietila kontrolka elektronického vstrekovacieho systému panel a plynový pedál nereagovali na stlačenie, takže motor sa neustále otáčal, približne 1000 otáčok za minútu.

Natan sa najprv snažil zhromaždiť čo najviac informácií týkajúcich sa prípadu a požiadal majiteľa o podrobnosti o momente poruchy, ako aj o tom, či vozidlo nedávno prešlo nejakou údržbou.

Majiteľ ho okamžite informoval, že porucha zmizla hneď po vypnutí a zapnutí vozidla a znova sa objavila po stlačení brzdového pedála. Ďalej uviedol, že bola vykonaná demontáž hlavy z dôvodu prehriatia motora, ako aj výmena rozvodového remeňa a nakoniec informoval, že už prešiel aj inými dielňami, ale nikto nezistil príčinu anomálie.

Obrázok
Obrázok

S týmito cennými informáciami zaznamenanými v servisnej objednávke by ďalším krokom bolo naplánovať najvhodnejšiu diagnostickú stratégiu pre danú situáciu, takže technik sa rozhodol analyzovať vstrekovací systém vozidla s motorom na voľnobehu pomocou automobilu skener.

Obrázok 2 zobrazuje obrazovku diagnostického nástroja.

Obrázok
Obrázok

Pozorovaním na obrazovke zariadenia opravár identifikoval chybový kód prítomný v systéme, P1160, týkajúci sa nekonzistentnosti signálu v dráhe 1 telesa škrtiacej klapky a signálu zo snímača tlaku v potrubí, tiež známeho ako snímač MAPA.

Na prehĺbenie analýzy technik použil skener v režime monitorovania údajov, ktorý zobrazuje správanie senzorov a akčných členov v reálnom čase, čo je veľmi dôležitá funkcia, ktorá spolu s čítačkou chybových kódov pomáha identifikovať systém alebo poruchu komponent.

Obrázok 3 zobrazuje obrazovku zariadenia v tomto režime.

Obrázok
Obrázok

Skúmaním zobrazených hodnôt Nathan ľahko identifikoval zmenu hodnoty tlaku v sacom potrubí, 764 mbar, čo je hodnota vysoko nad očakávanou hodnotou, ktorá by v tomto motore mala byť okolo 370 mbar s odchýlkou 50 mbar pre viac resp. za menej.

Na zistenie príčiny tohto rozdielu v hodnote tlaku kolektora sme vykonali testy na nasledujúcich systémoch a komponentoch:

Systém zapaľovania;

Tlak palivového čerpadla;

Vstrekovacie trysky;

Kanister;

Falošné nasávanie vzduchu;

Membrána krytu ventilu;

Hadica kanistra.

Nenašiel som nič abnormálne, čo by odôvodňovalo zvýšenie tlaku v potrubí.

Vzhľadom na situáciu opravár vedel, že bude potrebná presnejšia prehliadka vozidla, aby mohol „vidieť“to, čo bolo doteraz nepovšimnuté. Pomocou osciloskopu teda analyzoval signály vysielané telesom škrtiacej klapky, ako napríklad možný výpadok napájania.

Obrázok 4 zobrazuje obrazovku osciloskopu so zodpovedajúcim signálom.

Obrázok
Obrázok

Hneď po zhliadnutí obrázku Nathan usúdil, že v tele motýľa nie je žiadna anomália, čím túto možnosť vylúčil.

Aby sa ubezpečil, že mechanická časť motora je v perfektnom stave, technik sa rozhodol vykonať analýzu vákua v sacom potrubí

s motorom na voľnobeh, pomocou osciloskopu v spojení s vákuovým prevodníkom, ktorý v podstate pozostáva z piezoelektrickej tablety, ktorá transformuje zmeny tlaku na elektrické signály.

Môže sa použiť na kontrolu zmien tlaku v rôznych bodoch vozidla, napríklad podtlak v potrubí, tlak v kľukovej skrini a tlak výfukových plynov.

Veľmi užitočné na kontrolu a analýzu mechanických a elektromechanických komponentov motora, ako sú okrem iného vstrekovacie trysky, ventily, piestne krúžky, vačkové hriadele, hlava valcov, čím sa zabráni čiastočnej alebo úplnej demontáži motora.

Týmto spôsobom vložil vákuový prevodník do sacieho potrubia a získal signál, ako je znázornené na obrázku 5.

Obrázok
Obrázok

Keď videl obrázok, neidentifikoval žiadne nezrovnalosti v signáli, čím dospel k záveru, že pred nami je ešte dlhá cesta a že na získanie úspešnej diagnózy bude potrebných viac testov.

Ideme ešte ďalej, opravár pomocou rovnakého zariadenia, teda osciloskopu a prevodníka, začal analyzovať výkonovú časť motora, aby skontroloval stav piestov a piestnych krúžkov z hľadiska opotrebovania, usadzovania resp. výskyt „zlepených“krúžkov v dôsledku prehriatia, vloženie prevodníka na miesto mierky na kontrolu hladiny mazacieho oleja.

Obrázok 6 zobrazuje signál získaný z tejto kontroly.

Obrázok
Obrázok

Na základe pravidelnosti signálu dospel k záveru, že v mechanických komponentoch nie je žiadna anomália, čím sa skončila ďalšia etapa jeho ságy hľadania prvej príčiny poruchy vozidla.

V tejto chvíli Nathan pochopil, prečo toto vozidlo prešlo niekoľkými dielňami bez toho, aby tieto úspešne vyriešili prípad. Pochopil, že teraz nastal čas preskúmať funkcie, o ktorých sa v pôvodnom diagnostickom vybavení automobilky len uvažovalo, pretože vedel, že poruchy vozidiel sa všeobecne delia na tri typy: elektrické, mechanické a nakoniec, logické, v v druhom prípade máme aktualizácie softvéru, programovanie a resetovanie adaptívnych parametrov.

Pred vykonaním funkcií na resetovanie adaptívnych parametrov riadiaceho modulu motora však opravár vyčistil teleso škrtiacej klapky, aby bolo zaručené jeho dokonalé fungovanie.

S originálnym diagnostickým zariadením automobilky v ruke technik vynuloval adaptívne parametre.

Po dokončení postupu k vašej radosti a spokojnosti porucha zmizla a vozidlo bolo v bezchybnom prevádzkovom stave. Obrázky 7 a 8 znázorňujú obrazovku diagnostického nástroja po vykonaní resetovania, čo potvrdzuje účinnosť diagnostiky a kvalitu služieb.

Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Dúfame, že týmto článkom predstavíme kolegom opravárom rôzne diagnostické metódy a ich aplikácie. Okrem toho, že ukazuje, že s odhodlaním, zameraním, technickou kompetenciou a vybavením existujú veľké šance na úspech v konfrontácii s výzvami, ktoré vždy nastanú v každodennom živote workshopu.

Dovidenia nabudúce!

Odporúča: