GM S10 2,8l MWM 2004 sa nespustí

Obsah:

GM S10 2,8l MWM 2004 sa nespustí
GM S10 2,8l MWM 2004 sa nespustí
Anonim
Obrázok
Obrázok

DIAGNOSTIKA

Opravár vedel, že čelí problému, ktorý si okrem jeho technickej spôsobilosti bude vyžadovať aj dvojnásobnú pozornosť venovanú detailom, a tak diagnostiku začal konzultačným rozhovorom so zákazníkom a opýtal sa, kedy vozidlo prestalo fungovať.

Majiteľ pohotovo odpovedal, že vozidlo používa každý deň a že bez známok poruchy, jednoducho po požiadaní o naštartovanie nenaštartovalo. Pred začatím testovacích postupov na vozidle technik vzal papier a pero a napísal krok za krokom s kontrolami, ktoré vykoná, aby identifikoval príčinu anomálie vozidla.

Prvá položka na jeho testovacom zozname pozostávala z generálnej opravy vstrekovacieho čerpadla a vstrekovacích trysiek.

A urobil tak a poznamenal, že sú v perfektnom stave.

Ďalším zaznamenaným bodom v poradí bola deaktivácia systému čerpadla proti krádeži, ktorý mohol spôsobiť poruchu, bez straty času bola deaktivácia vykonaná, aj keď vozidlo trvalo na nenaštartovaní. Posledným postupom, ktorý bolo potrebné vykonať, bolo vybratie palivovej nádrže, aby sa vykonalo čistenie, služba bola vykonaná diskrétne, ale nebola úspešná.

Po vykonaní všetkých testov a stále sa mu nepodarilo problém vyriešiť, rozhodol sa vstúpiť na fórum Oficina Brasil.

Keď svojich kolegov žiadal o pomoc, dal si záležať, aby poskytol všetky podrobnosti, pričom dával pozor, aby nevynechal žiadne informácie, ktoré by im mohli pomôcť pochopiť situáciu a pomôcť mu tým najlepším možným spôsobom.

Prvý prispievateľ navrhol, aby opravár vstrekol odmasťovací sprej do sania, aby si overil, že vozidlo začína fungovať, a vylúčil mechanické problémy v motore.

Druhý zasa položil niekoľko otázok o testoch vykonaných opravárom, ako napríklad: ak bol v pamäti riadiaceho centra motora chybový kód, aký bol tlak na koľajnicu v momente odchod, tlak a prietok nízkeho čerpadla, ak bol v momente štartovania signál zo snímača otáčania, a vymenoval niektoré postupy, ktoré by mohli pomôcť identifikovať príčinu anomálie vozidla, ako je odstránenie vratnej hadice z koľajnice a naštartovanie, ak je prítomnosť paliva znakom, že Rail má problém, podobne ako prvý kolega navrhol prestriekanie sania, aby sa motor naštartoval a vylúčili sa mechanické problémy. Nakoniec nechal odkaz na video s niekoľkými testovacími postupmi tohto typu systému, aby pomohol kolegovi opravárovi.

Pri čítaní otázok technik pohotovo odpovedal, že motor nenaštartuje ani s použitím spreja, čo naznačuje mechanické problémy alebo problémy s rozvodom motora. Tretí kolega zdôraznil potrebu skontrolovať synchronizáciu motora pomocou špeciálnych nástrojov.

RIEŠENIE

Po starostlivom zvážení každého tipu a návrhu od kolegov z fóra sa opravár rozhodol skontrolovať rozvod motora pomocou špeciálnych nástrojov, po kontrole „bodu“potvrdil, že vstrekovacie čerpadlo nie je nainštalované v správnej polohe. Okamžite opravil jeho polohu a naštartoval motor, ktorý začal bez problémov fungovať, teda správna diagnostika a úspešná obsluha. Po tomto potvrdení poslal kolegom na fóre správu, v ktorej informoval o príčine problému a poďakoval všetkým za pomoc.

Odporúča: