Ford Focus 1.6 havaruje pri nízkych voľnobehu

Ford Focus 1.6 havaruje pri nízkych voľnobehu
Ford Focus 1.6 havaruje pri nízkych voľnobehu
Anonim
Obrázok
Obrázok

Chyba: Toto vozidlo z roku 2012 bolo prijaté do dielne s poruchou motora pri otáčkach pod 2 500 ot./min. Voľnobežné otáčky boli stabilné, vozidlo však nezrýchľovalo, až kým neprekročilo 2 500 ot./min., kedy sa motor opäť stabilizoval.

Diagnostika: Pri spustení diagnostiky opravár vykonal odčítanie skenerom, ktorý neukázal žiadne poruchy, skontroloval aj tlak palivového čerpadla, ktorý bol v normálnom stave.

Pokračoval v diagnostike, vyčistil a vyrovnal trysky a problém pretrvával, následne sa rozhodol pre výmenu paliva v nádrži, menil aj sviečky, káble a zapaľovacie cievky. Dostať sa do bodu, keď je hlava prestavaná, aby sa chyba vyriešila.

Po pretrvaní problému sa rozhodol obrátiť na svojich kolegov cez Fórum, kde opravár uviedol, že sa už stretol s podobným problémom, ktorého príčinou bola porucha v páse, mimo bod a odporučil skontrolovať synchronizácia.

Iný opravár odporučil, aby sa na valcoch vykonala skúška prietoku a kompresie, pretože aj keď bola predtým opravená, stále môže byť príčinou poruchy hlava valcov. Tretí opravár tiež navrhol skontrolovať solenoidový ventil fázového variátora a vzduchový regulačný ventil.

Riešenie: Opravár, ktorý sa stále snažil problém vyriešiť, sa začal riadiť radami svojich kolegov opravárov na fóre a začal s dôkladnou kontrolou uvedených komponentov, pričom pre každý diel vykonal príslušné testy.

Po vykonaní tejto kompletnej kontroly opravár zistil poruchu na škrtiacej klapke vozidla, preto zariadenie vymenil. Pri vykonávaní testov po oprave sa vozidlo vrátilo do normálnej prevádzky a už nevykazovalo poruchu pri nízkych otáčkach.

Odporúča: