Prehrievanie motora – ako diagnostikovať bez zahriatia mechanika

Obsah:

Prehrievanie motora – ako diagnostikovať bez zahriatia mechanika
Prehrievanie motora – ako diagnostikovať bez zahriatia mechanika
Anonim

V tomto článku sa budeme venovať niektorým príčinám, ktoré vedú motor k nadmernému zahrievaniu, a tiež pochopíme, ako vyriešiť hlavné problémy vo vodou chladených systémoch, a tak ponechať teplotu v správnej miere. Obr. 1

Obr.1 - Systém chladenia kvapalinou - Motocykel CB 1300
Obr.1 - Systém chladenia kvapalinou - Motocykel CB 1300

Je znepokojujúce, keď je motor v stave prehriatia, vnútorne má mazivo tendenciu čiastočne sa odparovať, narúša sa ochranný film a v dôsledku týchto javov dochádza k vnútornému opotrebeniu a tiež k obťažovaniu zákazníka ktorý sa sťažuje na teplo v nohách a to sa v letných dňoch zhoršuje.

Odkiaľ pochádza teplota motora

Okrem trenia pohyblivých častí vzniká pri spaľovaní zmesi vzduchu a paliva v motore teplo, tento proces je známy ako spaľovanie.

Časť energie zo spaľovania paliva sa odvádza vo forme tepla buď cez výfukové plyny, alebo cez časti motora, ako sú: piest, krúžky, steny valcov, hlava valcov atď. V závislosti od typu motora sú orgány rozptyľujúce energiu rebrá valcov (teplovýmenné plochy) a/alebo systém chladiča. Obr. 2

Obr. 2 - Radiátor s duálnym ventilátorovým systémom
Obr. 2 - Radiátor s duálnym ventilátorovým systémom

Na prístrojovej doske motocykla nie je vždy teplomer varujúci, že existuje anomália súvisiaca s teplotou. Takže je dobré si to dávať pozor, životnosť motora závisí od regulácie teploty.

Popis systému a prevádzky

Spomedzi chladiacich systémov je ten, ktorý využíva kvapalinu, najefektívnejší, ale najdrahší a najkomplexnejší. Je prítomný vo všetkých rozsahoch objemu valcov, od skútra až po motorku s vysokým valcom. Dôvodom výberu je jeho efektívnosť a tiež spolupracuje na rozvoji vysokých síl.

V motoroch s touto technológiou majú hlava valcov a skriňa galérie na priechod chladiacej kvapaliny.

Je to systém zložený z nasledujúcich položiek: chladič, uzáver chladiča, ventilátor (ventilátor), expanzná nádoba, potrubia, vodné čerpadlo, teplotný spínač alebo snímač, termostat a chladiaca kvapalina. Obr. 3

Obr. 3 - Termostatický ventil, indikácia obtokového otvoru
Obr. 3 - Termostatický ventil, indikácia obtokového otvoru

Čerpadlo cirkuluje vodu, aby regulovalo teplotu motora, ale spočiatku je cirkulácia obmedzená termostatickým ventilom, aby sa uľahčilo počiatočné zahrievanie, pri určitej teplote ventil uvoľní maximálny prietok kvapaliny do optimalizovať chladenie. Obr. 4

Obr.4 - Priestor vodného čerpadla, smer prúdenia vody
Obr.4 - Priestor vodného čerpadla, smer prúdenia vody

Prevádzka systému je monitorovaná snímačom alebo spínačom, oba monitorujú teplotu v chladiči alebo valci a spúšťajú ventilátor (ventilátor) v prípade prekročenia a vypínajú sa, keď je nastavená predvolená hodnota. Kvapalina (aditívum) je uzavretá v tlakovom systéme.

Ak tlak v okruhu stúpne na hodnoty škodlivé pre systém, uzáver chladiča otvorí priechod pre expandovaný prebytok, aby mohol prúdiť do expanznej nádoby, keď sa tlak obnoví, kvapalina sa vráti do chladiča cez regulačný ventil, ktorý tvorí súčasť veka a pod.

V chladiči sa kvapalina vracia na normálnu prevádzkovú teplotu a recirkuluje cez horúce časti motora a riadi ho. Obr. 5

Obr. 5 - Chladič, uzáver a expanzná nádoba, indikátor hladiny (A) maximum, (B) minimum
Obr. 5 - Chladič, uzáver a expanzná nádoba, indikátor hladiny (A) maximum, (B) minimum

Diagnóza

Efektívna diagnostika nastáva vtedy, keď opravár nepoužíva na vyriešenie poruchy intuíciu, vyhýba sa predsudkom pri vysvetľovaní zákazníkom, inými slovami „nakopnutie“. Prvé postupy, ktoré sa majú prijať, musia byť systematicky založené na analýze a odstraňovaní možných príčin problému.

Chladiaci systém alebo chladiaci systém, ako sa uvádza v niektorých servisných príručkách motocyklov, sa vždy uvažuje v podobnej línii uvažovania, vyskytuje sa to u všetkých značiek.

Opravár si musí v pamäti úhľadne uložiť nasledujúce kľúčové slová: snímač teploty, elektronický modul motora, konektory, ventilátor, spínač ventilátora, chladič, chladiaca kvapalina, hadice, vodné čerpadlo a mechanické tesnenie, určite jednu alebo viac z týchto položiek bude ohrozená, ale príčina poruchy nebude známa.

Nemali by sme vylučovať žiadnu hypotézu, príčinou môže byť jednoducho špecifikácia komponentu, preto by sa ako prvé položky mali skontrolovať predvolené výrobné nastavenia, cieľom je ušetriť pracovný čas opravárov.

Rozoberanie systému a následná analýza komponentov môže byť dlhá a nezodpovedateľná cesta. Ako príklad môžeme uviesť prípad, keď opravár vyhodí chladiacu kvapalinu bez toho, aby ju čo i len podrobil analýze, čo tým myslíš?

Chladiaca kvapalina je roztok, je tam podiel demineralizovanej vody zmiešanej s prísadami, akákoľvek zmena pomeru môže znížiť bod varu, takže kvapalina bude vrieť pri oveľa nižšej teplote, kedy sa objavia bubliny vzduch v okruhu a chladenie budú narušené. Môže sa stať aj opak. Ale ako identifikovať problém, ak kvapalina už odišla do kanalizácie? Ďalšia chyba, keďže každý chemický výrobok musí mať správnu likvidáciu.

Ako vyhodnotiť vodu v radiátore

Ak je to možné, skontrolujte platnosť chladiacej kvapaliny, zistite, či motocykel zvyčajne vykonáva preventívnu údržbu, časom zmes stratí svoje ideálne úžitkové vlastnosti. V prípade dovážaných sa niektoré dodávajú z výroby s kvapalinami, ktoré môžu byť v rozpore s našou klímou.

Analýza hustoty kvapaliny chladiča nemá žiadne tajomstvo, práca sa vykonáva pomocou hustomera, porovnávaním získaných údajov s proporčnou tabuľkou, zvážte teplotu roztoku. V prípade potreby vymeňte kvapalinu.

Pamätajte na to, že servis sa musí vykonávať pri vypnutom motore, buďte opatrní, chladič a expanzná nádržka kvapaliny sú pod tlakom a pri otvorení môžu vystriekať a spôsobiť popáleniny. Obr. 6

Obr. 6 - Tabuľka hustoty chladiacej kvapaliny
Obr. 6 - Tabuľka hustoty chladiacej kvapaliny

Radiátor nešokuje, ale voda môže byť nabitá energiou

V radiátore používame demineralizovanú vodu s aditívom (voda je tá istá, ktorá sa používa na doplnenie úrovne konvenčných batérií) na zloženie riešenia radiátora, niektoré značky aditív dodávajú produkt zmiešaný, nie je potrebné pridajte viac vody bez minerálov. Z vody používanej v radiátoroch proces odstránil minerály, takže je prakticky „čistá“, nevedie elektrinu.

Obyčajná voda je vodič elektriny, to je odôvodnenie, preto sa neodporúča používať vodu, či už dažďovú, minerálnu alebo ¨kohútikovú¨ (z vodovodu), schopnosť viesť elektrinu sa odvíja od objemu prítomných minerálov.

Chemické zložky zmesi kvapaliny chladiča môžu meniť vodivosť vody smerom nahor alebo nadol, závisí to len od reakcie.

Elektrina vody pochádza z jednosmerného napätia (V), ktoré cirkuluje v motore, magnetické pole vzniká, keď je voda vodičom elektrickej energie. Najtechnologickejšie motocykle, ktoré sú vybavené elektronickým vstrekovaním a iným digitálnym príslušenstvom, sú náchylnejšie na rušenie vo fungovaní elektronických komponentov, k poruche môže dôjsť po naštartovaní motora.

Korozívne účinky na motor

Ako každý chemický výrobok, ktorý je vystavený času a vysokej teplote, sa môže znehodnotiť a v dôsledku toho sa môžu zmeniť jeho vlastnosti.

Tieto zmeny v kvapaline chladiča spôsobujú koróziu komponentov, ktoré sú vo vedení chladiaceho systému, napríklad: hriadeľ vodného čerpadla, tesnenia motora a iné kovové komponenty. Pri vypúšťaní vody z chladiča si opravár všimne množstvo hrdze prítomnej v kvapaline, nielen to, že vo vnútri chladiča a expanznej nádoby sa hromadia nečistoty schopné upchať vodné priechody hlavice a termostatu. Vyžaduje sa preplachovanie systému. Obr. 7

Obr.7 - Hriadeľ vodného čerpadla a obežné koleso
Obr.7 - Hriadeľ vodného čerpadla a obežné koleso

Chladiaca kvapalina nemôže vrieť ani zamrznúť vo vnútri chladiča

Poveternostné podmienky s nízkou teplotou v niektorých regiónoch by mohli zamrznúť chladič, takže chladiaca kvapalina by necirkulovala, alebo v horšom prípade by chladič praskol v dôsledku účinku, ktorý spôsobuje ľad zvnútra von, takže chladiaca kvapalina je nemrznúca. Špeciálne prísady zmiešané s vodou z chladiča sú nevyhnutné pre teplotné správanie.

Na hladine mora sa obyčajná voda mení na ľad pri 0° a vrie pri 100°, ak je však systém natlakovaný, dôjde k zmenám v správaní kvapaliny, v tomto stave bude bod varu vody zmena, preto na dosiahnutie varu bude potrebná vyššia teplota.

Účinnosť chladiaceho systému

Je potrebné udržiavať motor pri teplote kompatibilnej s charakteristikami jeho projektu, aby boli zachované jeho špecifikácie výkonu, krútiaceho momentu a emisií. Teplo uvoľnené v motore, presnejšie v spaľovacej komore a valci, sa veľmi mení a dosiahnutá teplota je veľmi vysoká, schopná roztaviť vnútorné komponenty.zničujúce účinky na motor.

Studený motor

Kto si myslí, že je to dobré pre motor, keď dlho pracuje pri nízkej teplote, mýli sa, takže sú tu určité nevýhody:

V studenom motore môže vyparené palivo kondenzovať, keď príde do kontaktu s potrubím, spravidla pri nízkej teplote sa para vracia do kvapalného stavu na stenách sacieho potrubia. Toto palivo prúdi do spaľovacej komory a výsledkom je „umývanie valca“, palivo odstraňuje mazivo zo zostavy: valca, piestu a krúžkov. Vo všeobecnosti dochádza k opotrebovaniu, ktoré sa sústreďuje na sacej strane.

Zvyšky tekutého paliva, ktoré zostali v motore, sú kontaminanty, v ich ceste sa vytvára žltkastý lak, ktorý môže zablokovať piestne krúžky a zmeniť vlastnosti motorového maziva.

Okrem toho existuje kompromis v účinnosti spaľovania zmesi vzduch-palivo, nespálené palivo podporuje zvýšenie emisií znečisťujúcich plynov a kontamináciu katalyzátora.

Výkon motocykla závisí od prevádzkovej teploty motora, ktorý zase nemôže bežať za studena.

Najčastejšie príčiny zlyhania chladiaceho systému:

Motor vrie:

Zlyhanie prevádzky ventilátora;

Zlyhanie spínača ventilátora chladiča;

Zlyhanie snímača teploty/ECU/ECM (vstrekovanie motocyklov);

Neadekvátny pomer zmesi chladiacej kvapaliny, nedostatočne špecifikovaný objem chladiacej kvapaliny alebo zhoršená chladiaca kvapalina;

Vadný termostatický ventil;

Prekážka v galériách a priechodoch tekutín;

Chybné vodné čerpadlo;

Chybný uzáver chladiča, zlyhanie natlakovania chladiacej kvapaliny alebo vzduchu v chladiacom okruhu.

Poškodený radiátor. Obr. 8, Obr. 9

Únik/spotreba chladiacej kvapaliny:

Nedostatok tlaku na hadicové svorky a svorky;

Prasknuté potrubie alebo expanzná nádrž;

Poškodené tesnenia motora, prasknutý valec alebo hlava valca;

Zlyhanie tesnenia v mechanickom tesnení čerpadla, tesnenie uzáveru chladiča, prepichnutý chladič. Obr. 10

Obr.10 - Netesnosť pod priestorom vodného čerpadla, indikácia poruchy mechanického tesnenia alebo hriadeľa obežného kolesa
Obr.10 - Netesnosť pod priestorom vodného čerpadla, indikácia poruchy mechanického tesnenia alebo hriadeľa obežného kolesa

Základná údržba:

Vymieňajte chladiacu kvapalinu v intervaloch odporúčaných výrobcom motocykla, postupujte podľa špecifikácie;

Umyte galérie a chodby tekutinou;

Odstránenie možných vodných bublín vo vnútri okruhu.

Vyhodnoťte nasledujúce časti:

Vzhľad radiátora;

Otestujte otvárací tlak ventilu uzáveru chladiča;

Otestujte otvorenie termostatu v závislosti od teploty;

Test teplotného snímača alebo spínača;;

Skontrolujte potrubie, expanznú nádrž

Otestujte prevádzkovú presnosť ukazovateľa teploty umiestneného na prístrojovej doske motocykla;

Skontrolujte, či z vodného čerpadla netečie.

Odporúča: