Fras-le oznamuje výsledky za rok 2014

Obsah:

Fras-le oznamuje výsledky za rok 2014
Fras-le oznamuje výsledky za rok 2014
Anonim
Obrázok
Obrázok

Rok 2014 pre Fras-le začal so silnou produkciou a predajom, no v priebehu mesiacov sa úroveň výroby stabilizovala a prispôsobila realite, ktorá sa vyskytla počas roka 2014, čím sa vytvoril stabilný rok. „Čelili sme nepriaznivému scenáru a prekonali sme ho, no napriek tomu sme dosiahli trvalý rast,“uviedol generálny riaditeľ Fras-le Daniel Randon.

Celkový počet vyrobených kusov bol 94,8 milióna kusov, čo je číslo, ktoré v porovnaní s rokom 2013 kolísalo o -3,9 %. Konsolidované čisté príjmy vzrástli o 6,6 % v porovnaní s rokom 2013, čo v roku 2014 predstavovalo ekvivalent 764,7 milióna R$. Konsolidovaný hrubý zisk bol v roku 2014 prezentovaný vo výške 204,7 milióna R$, s výkonom o 4,9 % vyšším ako v roku 2013. Konsolidovaná hrubá marža na konci roka 2014 bola 26,8 %, oscilujúca -0,4 percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 2013.

Pre tento rok spoločnosť pracuje s očakávaním zvýšenia svojej účasti v zahraničí pri hľadaní nových trhov, a to prostredníctvom exportu a väčšieho využívania svojich tovární mimo Brazílie, pričom sa zameriava na trend, ktorý je v súlade s Strategické ciele spoločnosti stať sa globálnou spoločnosťou.

KĽÚČOVÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2014

  • Celkový hrubý príjem pred konsolidáciou: 1,0 miliardy R$ alebo o 5,9 % vyšší ako v roku 2013 a o 14,6 % vyšší ako v roku 2012;
  • Konsolidovaný čistý príjem: 764,7 milióna R$ alebo o 6,6 % viac ako v roku 2013 ao 15,4 % viac ako v roku 2012;
  • Čistý príjem na domácom trhu: 406,6 milióna R$ alebo o 2,1 % viac ako v roku 2013 ao 12,6 % viac ako v roku 2012;
  • Čistý príjem na zahraničnom trhu: 358,1 milióna R$ alebo o 12,2 % viac ako v roku 2013 a o 18,7 % viac ako v roku 2012;
  • Vývoz z Fras-le Brazil: 94,2 milióna USD alebo o 0,6 % viac ako v roku 2013 a o 6,4 % menej ako v roku 2012;
  • Príjmy na zahraničnom trhu (export z Fras-le Brazil a jednotky v zahraničí): 152,0 milióna USD alebo o 3,1 % vyššie ako v roku 2013 a o 2,4 % menej ako v roku 2012;
  • EBITDA: R$ 104,7 milióna alebo o 0,2 % viac ako v roku 2013 a o 22,0 % viac ako v roku 2012;
  • Konsolidovaný hrubý zisk: 204,7 milióna R$ alebo o 4,9 % viac ako v roku 2013 ao 21,6 % viac ako v roku 2012;
  • Konsolidovaný čistý zisk: 45,0 milióna R$ alebo o 12,5 % viac ako v roku 2013 a o 79,3 % viac ako v roku 2012

Odporúča: