Odhalenie adaptívneho tempomatu (ACC) a technológie Front Assist vo vozidlách VW

Obsah:

Odhalenie adaptívneho tempomatu (ACC) a technológie Front Assist vo vozidlách VW
Odhalenie adaptívneho tempomatu (ACC) a technológie Front Assist vo vozidlách VW
Anonim
Obrázok
Obrázok

Adaptívny tempomat (ACC) reguluje rýchlosť vozidla a vzdialenosť od premávky vpredu na hodnotu vopred určenú vodičom. Vo všetkých situáciách zostáva za jazdu zodpovedný vodič, pretože systém je možné vypnúť a zásah je možné kedykoľvek prerušiť stlačením brzdového alebo plynového pedálu.

Funkcia Front Assist integrovaná do ACC prispieva ako „vedomý druhý pilot“k tomu, aby zabránil zrážke s vozidlom vpredu a zostal v strehu, aj keď je ACC vypnutý.

Nová funkcia „Núdzové brzdenie v meste“funguje pri rýchlostiach pod 30 km/h, a to aj v zaparkovaných vozidlách. V prípade nebezpečenstva spustí brzdný manéver, ktorý môže zabrániť hroziacej kolízii alebo znížiť následky škôd spôsobených zrážkou.

OPERÁCIA

Keď je cesta pred vami voľná, ACC mierne zrýchli vozidlo na naprogramovanú rýchlosť. Ak sa vozidlo idúce vpredu v tom istom jazdnom pruhu pohybuje pomalšie, systém zabrzdí, aby bolo možné vozidlo vpredu pohodlne sledovať v rámci bezpečnej dopravnej vzdialenosti.

FUNKCIA OPTIMALIZÁCIE ZMENY SLEDOVANIA

Keď sa aktivuje smerovka, systém rozpozná úmysel predbiehať a zlepší dynamickú charakteristiku s ohľadom na bezpečnostné vzdialenosti.

NA SLEDOVANÍ ZMENY

Keď je ACC aktívny a vozidlo sa blíži k vozidlu idúcemu vpredu, jednoducho stlačte páčku ukazovateľa smeru a vozidlo zrýchli na zadanú rýchlosť hneď, ako odbočíte a zmeníte jazdný pruh. Vozidlo sa tak dá pohodlne prejsť. ACC automaticky pomáha udržiavať bezpečnú vzdialenosť.

Obrázok
Obrázok

ACC NAPROGRAMOVANÉ DO 80 KM/H

1) Približovanie sa k pomalšiemu vozidlu a rýchlosť prispôsobená rýchlosti objektového vozidla.

Obrázok
Obrázok

2) Vodič ukazuje smer a odbočuje, systém automaticky zrýchli na 80 km/h.

Obrázok
Obrázok

NÁVRAT SPÄŤ NA TRAŤ

Vodič aktivuje smerové svetlo po prejdení vozidla a rýchlosť je udržiavaná podľa programovania ACC.

3) Vodič ukazuje smer.

4) Vozidlo sa vráti do jazdného pruhu a pokračuje naprogramovanou rýchlosťou ACC (80 km/h).

FRONT ASSIST

Front Assist pomáha ako „pozorný spolujazdec“v určitých situáciách, aby sa zabránilo kolíziám s inými vozidlami v premávke, a to aj pri vypnutom ACC. Nový Front Assist výrazne zvýšil svoju kapacitu. Inými slovami, je to „pozorný druhý pilot s vlastným brzdovým pedálom“. Ešte predtým, ako situácia dosiahne kritický bod, sa prijmú opatrenia, ktoré upozornia vodiča. Účelom Front Assist je skrátiť brzdnú dráhu v kritických situáciách.

Obrázok
Obrázok

SPOLOČNÁ AKCIA ACC A FRONT ASSIST

Funkcie ACC a Front Assist vykonáva riadiaca jednotka, hoci sú nezávislé. Front Assist funguje nezávisle od stavu ACC. Zostane aktívny aj vtedy, keď vodič vypne ACC.

Rozhodujúcim faktorom pre funkčnú pripravenosť Front Assist je stav LED.

Zelená LED: Front Assist zapnutý a pripravený zasiahnuť.

Žltá LED: Front Assist je zapnutý, ale funkcia je niekedy narušená. napr. zablokovaný snímač, prehriatie bŕzd atď.

LED nesvieti: Front Assist je vypnutý alebo mimo prevádzky.

PREHĽAD ČIASTOČNÝCH FUNKCIÍ PREDNÉHO ASISTENTA

1. Klimatizácia vozidla

Kondicionovanie vozidla funguje v rozsahu rýchlosti od 5 km/h do 210 km/h. Vozidlo je pripravené na to, aby vodič mohol núdzovo zastaviť: brzdové doštičky sa priblížia k brzdovým kotúčom (funkcia predplnenia) a prah aktivácie núdzového hydraulického posilňovača bŕzd sa nastaví na maximálnu citlivosť.

2. Upozornenie pre vodiča

Výstraha pre vodiča sa vydáva v rozsahu rýchlosti od 30 km/h do 210 km/h. Vodič je upozornený v dvoch fázach:

- Predbežné upozornenie: Zvukové a vizuálne upozornenie na multifunkčnom displeji;

- Hlavné varovanie: Varovanie: pretiahnite brzdy.

3. Aktívny zásah bŕzd

Aktívny zásah bŕzd prebieha v rozsahu rýchlosti od 5 km/h do 210 km/h. Existujú dva typy operácií:

- Referenčné brzdenie (intenzifikácia brzdnej sily vykonávanej vodičom);

- Automatické čiastočné brzdenie v prípadoch, keď vodič nereaguje brzdením.

V rozsahu rýchlosti od 5 km/h do 30 km/h sa automatické čiastočné brzdenie nazýva aj funkcia „Núdzové brzdenie v meste“.

NÚDZOVÉ BRZDENIE V MESTE

Táto funkcia sa aktivuje v rozsahu rýchlosti od 5 km/h do 30 km/h. Hlavným rozdielom oproti čiastočnému automatickému brzdeniu pri rýchlostiach nad 30 km/h je, že núdzové brzdenie v meste reaguje aj na stojace vozidlá. V momente nebezpečenstva kolízie nedochádza k žiadnemu varovnému ťahu, ani sa vozidlo nespomalí. Ak sa zrážke nedá vyhnúť, vozidlo sa spomalí rýchlosťou 6,0 m/s².

Prehľad Front Assist a City Emergency Braking

Nasledujúca grafika zobrazuje postupnosť akcií, ak sa zistí riziko kolízie a vodič nereaguje.

HBA=núdzový hydraulický posilňovač bŕzd;

ATB=Automatické núdzové brzdenie

Poznámka: Ak vodič zasiahne pri brzdení vždy, keď hrozí kolízia, systém ho podporí zvýšením brzdného tlaku. Týmto sa systém snaží zmierniť prípadné škody spôsobené nehodou.

Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

SYSTÉM DETEKCIE ÚNAVY VODIČA

Únava vodiča sa zisťuje monitorovaním jazdného správania. Systém prijíma nasledujúce kritériá:

- Upozorní vodiča, keď zistí únavu; monitorovanie únavy funguje len na diaľniciach v dobrom stave; funguje len nad 65 km/h; žiadne varovanie v prípade mikrospánku.

OPERÁCIA

Systém uloží referenčnú mapu do riadiacej jednotky Gateway na základe správania počas jazdy počas prvých 15 minút jazdy. Vykoná sa porovnanie s aktuálnou odozvou smeru vodiča s touto referenčnou mapou.

Indikácie na združenom prístroji (príklad nemeckej verzie)

Funkcia analyzuje správanie vodiča počas riadenia vozidla a zisťuje únavu vodiča v určitých vzorcoch. Funkcia nedokáže rozpoznať únavu vo všetkých vodičoch, pretože nie všetky vodiče vykazujú rovnaké správanie pri riadení.

Obrázok
Obrázok

Ak správanie spadá do kategórie únavy, vodič je upozornený na 5 sekúnd prostredníctvom písomnej správy a gongu. Ak si vodič počas nasledujúcich 15 minút neurobí prestávku, správa a gong sa zopakujú. Po opakovaní sa nebudú posielať žiadne budúce správy. Po vypnutí zapaľovania sa referenčná mapa vynuluje.

Odporúča: